Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Το ηλεκτρονικό κατάστημα e-paideiashop.gr ακολουθώντας απαρέγκλιτα τις αρχές της προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από σχετικούς νόμους και διεθνείς συμβάσεις,δεσμεύεται ότι δεν θα πωλήσει, μεταβιβάσει ή κοινοποιήσει με οποιοδήποτε  τρόπο σε τρίτους τα προσωπικά δεδομένα που θα συλλέξει μέσω του www.e-paideiashop.gr, με την εξαίρεση των σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται στην ιστοσελίδα www.e-paideiashop.gr,τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές μας μαζί σας, την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και την διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Cookies

Αυτό το Site χρησιμοποιεί «cookies»,για να μπορούμε να αναβαθμίζουμε συνεχώς την εμπειρία πλοήγησης των επισκεπτών μας.Τα στοιχεία που χρησιμοποιούμε αφορούν αποκλειστικά τις προτιμήσεις του επισκέπτη κατά τη περιήγηση του στο site μας. Με την πλοήγηση του χρήστη στο Site, ο χρήστης συμφωνεί στη δημιουργία και τη χρήση αυτών. Εάν ο χρήστης δεν επιθυμεί την χρήση των cookies μπορεί, είτε να τα απενεργοποιήσει, είτε να αποφύγει την πλοήγηση στο Site.