Έντυπο υπαναχώρησης

Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως με τη συμπλήρωση της σχετικής φόρμας – Έντυπου υπαναχώρησης και αποστολή της, είτε στη ταχυδρομική διεύθυνση E-PAIDEIASHOP.GR, ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ 61, ΧΑΛΑΝΔΡΙ 15238, είτε στο φαξ 2106890870 , είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@.e-paideiashop.gr.

Το Έντυπο υπαναχώρησης βρίσκεται στο link εδώ για να κάνετε download και να το συμπληρώσετε.